Working Smart for PhD’s 

Hard werken is de norm in de academische wereld. Competitie en publicatiedruk zorgen voor de nodige druk. Het carrièrepad van jonge academici is hierdoor kwetsbaar. Vaak is het hun eerste baan waarin ze zich in korte tijd moeten bewijzen in een concurrerende werkcontext waarin hulp niet altijd even makkelijk wordt gegeven noch gevraagd. Een gevaarlijke receptuur met risico’s voor mentaal welzijn en een gezonde work-life balance. Tegen deze achtergrond heeft SoFoKleS Lab een subsidie toegekend aan het VU Expertisecentrum HR en Ontwikkeling, voor de pilot Smart Werken bestemd voor promovendi met als begeleider Dr. Claartje van Sijl, gepromoveerd filosoof, professioneel loopbaancoach en erkend Zacht Werken Coach.

Voor wie?

 • Ben je begin 2e jaar of halverwege het 3e jaar van je promotietraject aan de Vrije Universiteit Amsterdam?
 • Stop je al je tijd en energie in je onderzoek en ben je voortdurend (te) druk? Of voel je je schuldig als je even niet met je onderzoek bezig bent?
 • Kom je steeds niet toe aan de echt belangrijke zaken of offer je je privéleven op aan je onderzoek?
 • Ben je destijds enthousiast aan je promotieproject begonnen, maar is je plezier aan het afnemen?
 • Ben je open, nieuwsgierig, bereid om te experimenteren en om ca. 4 uur per week te investeren in een nieuwe werkmethodiek die je direct kunt toepassen in je promotiewerk en die meteen tijd en energie oplevert?

Meld je dan aan voor de pilot Smart werken met een doorlooptijd van 3 maanden startend in februari 2019: training_programmes.hrm@vu.nl

Wat houdt de training Smart Werken in?

In de innovatieve training Smart Werken bestemd voor 10  promovendi  vanaf hun 2e jaar tot halverwege het 3e jaar, leren jonge wetenschappers smart te werken in plaats van hard en veel. Smart werken is zacht werken vanuit ontspanning, met  energie, aandacht en inzet , vanuit het hier en nu, aan één taak tegelijk. Bewustwording van vermijdingsgedrag  en verbinding houden met wat je drijft in je wetenschappelijke loopbaan. De training is innovatief in zijn opzet en werkvorm door de combinatie van live groepsactiviteiten en individueel online leren ten behoeve van maximale flexibiliteit en effectiviteit.

Programma

Het programma bestaat uit een: telefonische intake, drie plenaire sessies en tussentijds individuele, flexibele online leertrajecten met zelfstudiemodules, werkboeken met opdrachten en oefeningen, plus een besloten online platform voor peersupport, intervisie en e-coaching. Actieve deelname wordt beloond met een persoonlijke coachingssessie. De doorlooptijd bedraagt 70 dagen en de tijdsinvestering per week bedraagt maximaal ca. 4 uur. Een aanzienlijk deel van die tijd wordt direct besteed aan en in het promotiewerk zelf  en het toepassen van de aangereikte inzichten levert  ook tijd op.  De doorlooptijd is 2 maanden met op de 70e dag een slotbijeenkomst.

 • Telefonisch intakegesprek  van ½  uur – voorlichting inhoud training en bepaling en scherpstellen leerdoelen (0-meting)
 • Kickstart workshop 3 uur – kennismaken met elkaar en de begeleider door het spelen van het Zacht Werken Spel
 • Online leertraject  –  11 modules van 60 tot 90 minuten bestaande uit een webinar met theorie en praktische tips plus werkboek met oefeningen
 • Persoonlijke coachingssessie – 1 uur bij actieve deelname na de eerste vier modules (live op de VU, bij de coach in Utrecht of via video-chat)
 • Online uitwisselen van ervaringen, vragen, hindernissen en overwinningen m.b.t. de onderwerpen uit het leertraject plus feedback en e-coaching  door de coach
 • Intervisie – 2 sessies van drie uur in subgroepen van 5 deelnemers
 • Verdiepende workshop van 2,5 uur – tussentijdse monitoring resultaten en afstemming energie en talenten op loopbaankoers
 • Afsluitende bijeenkomst van 1,5 uur – inventarisatie opbrengsten, verankeren en evalueren (eindmeting)

Iets voor jou? Meld je dan aan voor de pilot Smart werken met een doorlooptijd van 3 maanden startend in februari 2019: training_programmes.hrm@vu.nl

Ken je iemand voor wie deze informatie interessant is? Stuur het door!

in samenwerking met: